Category

Niemarnowanie żywności

18.10.2018r. – Kolejny dzień obchodów Światowego Dnia Żywności

By | Niemarnowanie żywności

18 października był dalszym ciągiem obchodów Światowego Dnia Żywności. Tym razem zaprosiliśmy dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o/ w Chojnicach do sadów Państwa Laskowskich w Grzymisławiu, w gminie Debrzno. Sady zajmują powierzchnię 100 hektarów, więc było co oglądać.

Dzieci poznały etapy przez jakie trzeba przejść, aby mogło urosnąć drzewo owocowe i wydać swój plon, poznały techniki zbierania owoców, ochrony przed szkodnikami i mrozami. Miały także okazję zobaczyć, co można zrobić z owoców w lokalnej tłoczni soków.

Wszystko to miało na celu zobrazowanie młodym ludziom ile pracy, energii, wody, paliwa zużywane jest do wyprodukowania jabłek, gruszek, śliwek, czy malin.

Świętowanie Dnia Żywności miało na celu pokazanie ekologicznych skutków marnowania żywności. Nikt ze zgromadzonych na naszej wyprawie nie wiedział dotąd ile wody marnuje się poprzez wyrzucenie kanapki z serem albo jabłka (90l i 70l). Świadomość zarówno dzieci, jak i dorosłych w tej kwestii jest wciąż niewystarczająca.

Dzieci poza edukacją prowadzoną przez właścicielkę gospodarstwa oraz Panią Jolę z Banku Żywności w Chojnicach miały możliwość zerwania tylu jabłek i gruszek ile były w stanie unieść – przy przestrodze Pani Joli, żeby nie zabierały więcej niż one same i ich rodzina są w stanie zjeść.

Na koniec naszego spotkania każde dziecko otrzymało od organizatora (Banku Żywności w Chojnicach) po zdrowym i pysznym soku owocowym wytworzonym właśnie w tłoczni w Grzymisławiu.

To był wspaniały dzień!

Obchody Światowego Dnia Żywności w pełnym słońcu!

By | Niemarnowanie żywności
Nasze obchody Światowego Dnia Żywności przypadającego na 16 października rozpoczęliśmy dzisiaj w pełnym słońcu i z radością na twarzach. Zaprosiliśmy młodzież z Technikum  nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, aby z tej okazji podjęli się razem z nami przesortowania i zapakowania żywności dla trzech organizacji współpracujących z Bankiem Żywności w Chojnicach. W sumie przygotowano paczki dla 109 osób. Najważniejsze zaś jest to, że każdy mógł zobaczyć jaka żywność i w jakiej ilości uległaby zmarnowaniu, gdyby nie dzisiejsza praca tych młodych ludzi, ale po kolei:

Najpierw przyjechał do nas transport z żywnością odebraną z Bydgoszczy ze sklepu Makro Cash and Carry Polska S.A.
Następnie trzeba było opracować plan działania i zakomunikować go wszystkim;
Kolejną czynnością było sortowanie i przygotowanie żywności do zapakowania w oczekujące już na to z niecierpliwością reklamówki;
Małe zdjęcie jako przerywnik od pracy;
Załadunek gotowych paczek na samochód Banku Żywności w Chojnicach;
Przejazd do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chojnicach;
No i najwspanialsze – praca w roli tych, którzy mogą obdarowywać;

Światowy Dzień Żywności 16.10.2018r.

By | Niemarnowanie żywności

Światowy Dzień Żywności ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie.

Bank Żywności w Chojnicach planuje obchody Światowego Dnia Żywności przez dwa dni – 17 października,  kiedy to zaproszona młodzież będzie mogła współuczestniczyć w ratowaniu żywności i obdarowywaniu nią osób potrzebujących oraz 18 października poprzez organizację wycieczki edukacyjnej dla dzieci z TPD o/Chojnice do sadu jednego z lokalnych przedsiębiorców. Naszym celem jest zobrazowanie dzieciom i młodzieży ile pracy, energii i pieniędzy pochłania wyprodukowanie owoców i innej żywności, które później widzą na półkach sklepowych, jak również pokazanie skutków ekologicznych marnowania takiej żywności.