Skip to main content

Partnerami akcji są Banki Żywności i Restauratorzy.

#TVNpomagajmysobie to druga edycja akcji wsparcia dla najbardziej potrzebujących w okresie pandemii. Tym razem stacja chce pomóc podwójnie osobom najuboższym potrzebującym wsparcia w formie ciepłego posiłku, a pośrednio również restauracjom, które te posiłki ugotują i dostarczą.

Na terenie Chojnic posiłki dla 50 osób gotuje Restauracja Sukiennice. Na ten cel otrzymała 13 000,00 zł. Obiady składające się z dwóch dań codziennie dowożone są do domów uczestników WTZ w Chojnicach, którzy z uwagi na wprowadzone obostrzenia nie mogą spotykać się w warsztatach. Takie odosobnienie nie sprzyja nikomu, dlatego wizyta wolontariuszy jest dla uczestników pięknym i radosnym przeżyciem a jej smak pozostaje na długo. W ten sposób odbiorców znajduje 45 obiadów. 5 pozostałych trafia do podopiecznych TPD o/Chojnice.

Akcja trwa od 14.12.2020r. aż do Wigilii. 24 grudnia dodatkowo nasi podopieczni otrzymają posiłki na pierwszy i drugi dzień świąt oraz … małą niespodziankę.

Gdyby nie nasi wolontariusze nie udałoby się, w obecnych okolicznościach, zrealizować tego przedsięwzięcia. Wszystko staje się możliwe dzięki zawsze gotowym do pomocy pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnicach, właścicielowi i pracownikom Restauracji Sukiennice, jak również mieszkańcom Miasta Chojnice – Pani Natalii, Pani Agacie, Panu Jerzemu, Panu Tomkowi… macie wielkie serca!

Dziękujemy stacji TVN, naszym wolontariuszom, Restauracji Sukiennice, WTZ w Chojnicach, TPD o/Chojnice, że razem możemy realizować tak piękną akcję.