Skip to main content

Informacja o rozstrzygnięciu naboru – rozeznanie rynku 2/2019/DŻ


Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach informuje, że w związku z ogłoszonym 16.12.2019r. rozeznaniem rynku – poszukiwanie firmy transportowej do przewozu żywności wybrano ofertę Firmy JAR TRANS Jarosław Pertek z Jaromierza. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty spełniające wymagania zawarte w rozeznaniu i jedna, która nie spełniała wymagań.

Wybór oferty
Firmy JAR TRANS Jarosław Pertek z Jaromierza podyktowany był najniższą ceną oferowaną za wykonanie usługi.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru – rozeznanie rynku 3/2019/DT


Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach informuje, że w związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku 3/2019/DT na wydruk 1 500 szt. broszur wybrano ofertę ADVERT STUDIO, 41-710 Ruda Śląska .  Oferta ADVERT STUDIO odpowiadała warunkom zawartym w treści rozeznania i była najkorzystniejsza cenowo.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru – rozeznanie rynku 2/2019/DT


Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach informuje, że w związku z ogłoszonym rozeznaniem rynku 2/2019/DT na wykonanie 1 600 szt. długopisów wybrano ofertę Agencji ParaTi, 32-031 Gaj. Oferta Agencji ParaTi odpowiadała warunkom zawartym w treści rozeznania i była najkorzystniejsza cenowo.

Rozeznanie rynku 3/2019/DT – BROSZURY


W związku z realizacja projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poszukujemy firmy wykonującej broszury. Szczegóły w załaczniku.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru – rozeznanie rynku 1/2019/DT


Informacja dotyczy rozstrzygnięcia, ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2019r., naboru osób do przeprowadzenia: 1. praktycznych warsztatów kulinarnych (50 warsztatów) – cykl warsztatów nr 1 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia (32 warsztaty) – cykl warsztatów nr 2 3. warsztatów z edukacji ekonomicznej (14 warsztatów) – cykl warsztatów nr 3 Komisja Oceny Ofert informuje, iż złożono 5 ofert. Wybrano najkorzystniejsze oferty: 1. cykl warsztatów nr 1 – Kinga Chmara, Chojnice; Jagoda Metlicka, Człuchów; Beata Tam, Kalisz. 2. cykl warsztatów nr 2 – Jagoda Metlicka, Człuchów. 3. cykl warsztatów nr 3 – Dorota Adamiak – Kolat, Smug. Uzasadnienie wyboru: Cykl warsztatów nr 1 Kinga Chmara, Chojnice; Jagoda Metlicka, Człuchów; Beata Tam, Kalisz – równorzędne oferty wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje), Do zajęć kulinarnych, ze względu na liczbę planowanych warsztatów do przeprowadzenia, pracochłonność ich przygotowania oraz duży obszar wykonywanych działań, wybrano trzech wykonawców. Wybór trzech wykonawców ma na celu zapewnienie m.in. ciągłości przeprowadzanych zajęć. Cykl warsztatów nr 2 Jagoda Metlicka, Człuchów – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje) Cykl warsztatów nr 3 Dorota Adamiak-Kolat – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje).

Rozeznanie rynku 2/2019/DT – DŁUGOPISY


W związku z realizacja projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poszukujemy firmy wykonującej długopisy. Szczegóły w załączniku.

Rozeznanie rynku 2/2019/DŻ – FIRMA TRANSPORTOWA


W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poszukujemy firmy transportowej do wykonywania przewozów żywności w ramach ww. programu. Przewozy wykonywane będą w okresie od lutego 2020r. do czerwca 2020r. Transporty wykonane będą na 18 trasach. Szczegóły w załaczniku.

Rozeznanie rynku 1/2019/DT -TRENERZY


W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poszukujemy osób posiadających kwalifikacje i doświadczenie do poprowadzenia: 1. praktycznych warsztatów kulinarnych – 50 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy; 2. warsztatów dietetyczno – żywieniowych – 32 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy; 3. warsztatów z edukacji ekonomicznej – 14 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy; Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2019 ma na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Realizację warsztatów przewiduje się od stycznia do lipca 2020r. Oferent musi być mobilny ponieważ teren realizacji to powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, bytowski, tucholski, świecki. Zajęcia będą się odbywały w dni robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 19.00. Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu, na który składa ofertę. Zainteresowane osoby/firmy/organizacje prosimy o przesyłanie do dnia 23 grudnia 2019r. ofert zawierających cenę brutto za wykonanie usługi wraz z załącznikami. W przypadku osób fizycznych prosimy również o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowych informacji udzielamy: email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl, tel. 52 39 50 571. Formularz ofertowy.

Wyniki konkursu dla organizacji dystrybuujących produkty żywnościowe POPŻ w Podprogramie 2019


W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji zajmujących się dystrybucja produktów żywnościowych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 wyłonionych zostało 21 organizacji partnerskich lokalnych. Lista organizacji – w załączeniu. Tak samo, jak w ubiegłych latach Bank Żywności w Chojnicach obejmuje swoja pomocą mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Lista organizacji nie jest zamknięta, o zmianach będziemy informować na bieżaco.