Skip to main content

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus
Podprogram 2021 Plus – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.plWytyczne na Podprogram 2021 Pluswww.gov.pl

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji kolejnego Podprogramu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021+. W związku z tym zapraszamy organizacje, które na co dzień zajmują się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do zapoznania się z wytycznymi opublikowanymi na stronie MRPiPS określającymi m.in. wymagania dla organizacji partnerskich biorących udział w realizacji POPŻ.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (tel. 52 397 49 02, email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl), jeżeli chcielibyście pełnić rolę organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) i nieść pomoc na terenie swojego działania.

W załączeniu znajduje się wniosek weryfikujący, który każda potencjalna OPL powinna złożyć w naszym biurze (ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice) oraz druki skierowań. 

 Na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o możliwości Banku Żywności w Chojnicach w zakresie objęcia pomocą wskazanej liczby osób potrzebujących podjęta zostanie decyzja czy organizacja zostanie zakwalifikowana do Programu. Lista organizacji zakwalifikowanych, z którymi podpisane zostaną umowy na dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących opublikowana zostanie na naszej stronie internetowej najpóźniej końca grudnia 2022 r.