POPŻ Podprogram 2017

Wniosek weryfikujący OPL

Aktualne Wytyczne IZ (POPŻ )

POPŻ Podprogram 2016

Wniosek weryfikujący OPL

Aktualne Wytyczne IZ (POPŻ )

Przydatne linki:

1. Federacja Polskich Banków Żywności –www.bankizywnosci.pl

2. Portal organizacji pozarządowych-www.ngo.pl

3. MPiPS Departament Pożytku Publicznego –www.pozytek.gov.pl

4. ARR- www.arr.gov.pl