Skip to main content

 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z warsztatów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą korzystać wyłącznie osoby zakwalifikowane do niego, tj. posiadające skierowanie z OPS. Jeżeli nie korzystacie z Programu, to najpierw zapraszamy, żebyście sprawdzili w OPS, czy rzeczywiście nie możecie z niego skorzystać, jeżeli faktycznie nie, to zapraszamy do kontaktu, spróbujemy znaleźć inne rozwiązanie na wspólne gotowanie!