Skip to main content

W miesiącu kwietniu 2019r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 , 10 warsztatów, w tym:

warsztaty kulinarne – 8,  program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności – 2

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne  sposoby na zagospodarowanie produktów z Programu POPŻ, ale nie tylko, uczyli się i dzielili wiedza w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania  smacznych potraw.


W miesiącu marcu 2019r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 , 16 warsztatów, w tym:

warsztaty kulinarne – 6, warsztaty żywieniowo – dietetyczne – 2, program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności – 2, edukacji ekonomicznej – 6.

W ww. spotkaniach wzięło udział 209 osób. Od początku Podprogramu 2018 przeprowadziliśmy 81 warsztatów, w których udział wzięło 1213 osób.

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne  sposoby na zagospodarowanie produktów z Programu POPŻ, ale nie tylko, uczyli się i dzielili wiedza w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania  smacznych potraw.


W miesiącu lutym 2019r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 , 20  warsztatów, w tym:

warsztaty kulinarne – 12, warsztaty żywieniowo – dietetyczne – 4, program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności – 4

W ww. spotkaniach wzięły udział 262 osoby. Od początku Podprogramu 2018 przeprowadziliśmy 65 warsztatów, w których udział wzięły 1004 osoby.

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne  sposoby na zagospodarowanie produktów z Programu POPŻ, ale nie tylko, uczyli się i dzielili wiedza w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania  smacznych potraw.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe).


W miesiącu styczniu 2019r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 , 15 warsztatów, w tym:

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy wspólnie poznawali nowe rozwiązania w zakresie gospodarowania budżetem domowym, możliwości poszukiwania oszczędności, poznawali podstawy prawidłowego planowania budżetu domowego. Podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne  sposoby na zagospodarowanie produktów z Programu POPŻ, ale nie tylko, uczyli się i dzielili wiedza w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania  smacznych potraw.

Dzięki warsztatom uczestnicy:

 1. potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 2. potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,

W miesiącu grudniu 2018r., w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty kulinarne.

W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 29 osób.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,    

Od początku Podprogramu 2018 do dnia 31.12.2018r. przeprowadzono łącznie 30 warsztatów, z których skorzystało 500 uprawnionych osób. _______________________________________________________________________________

W miesiącu listopadzie 2018r., w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 18 warsztatów, w tym:

 1. warsztaty kulinarne – 8
 2. warsztaty żywieniowo-dietetyczne – 10

W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 295 osób.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2018 do dnia 30.11.2018r. przeprowadzono łącznie 28 warsztatów, z których skorzystało 471 uprawnionych osób.

W miesiącu październiku, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów, w tym:

 1. warsztaty kulinarne – 4
 2. warsztaty żywieniowo-dietetyczne -6

W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 176 osób.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2018 do dnia 31.10.2018r. przeprowadzono łącznie 10 warsztatów, z których skorzystało 176 uprawnionych osób.