Skip to main content

Informacja dotyczy rozstrzygnięcia, ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2022r., naboru osób/firm do przeprowadzenia:

  1. praktycznych warsztatów kulinarnych (20 warsztatów) – cykl warsztatów nr 1
  2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia (20 warsztaty) – cykl warsztatów nr 2
  3. warsztatów z edukacji ekonomicznej (10 warsztatów) – cykl warsztatów nr 3

Komisja Oceny Ofert informuje, iż złożono 6 ofert, w tym 1 oferta wpłynęła po terminie. Wybrano najkorzystniejsze oferty:

cykl warsztatów nr 1 – Beata Tam, Kalisz.

cykl warsztatów nr 2 – „Dietetyczna Babeczka” Kinga Chmara, Chojnice;

cykl warsztatów nr 3 – Dorota Adamiak – Kolat, Smug.

Uzasadnienie wyboru:

Cykl warsztatów nr 1 Beata Tam, Kalisz – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje).

Cykl warsztatów nr 2 „Dietetyczna Babeczka” Kinga Chmara, Chojnice – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje).

Cykl warsztatów nr 3 Dorota Adamiak-Kolat – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje).