Skip to main content

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego w dniu 21.01.2022r. naboru na firmę transportową do obsługi przewozu żywności w ramach realizowanego POPŻ Podprogram 2021 wpłynęły 3 oferty.

Informujemy, że w związku z dokonaną oceną Komisja Konkursowa wybrała ofertę:

„JAR-TRANS” Jarosław Pertek, Jaromierz , 77 -300 Człuchów

Oferta spełniała wymogi i kryteria wymagane przez Bank Żywności w Chojnicach. Oferent dodatkowo posiada doświadczenie we współpracy z Bankiem Żywności w realizacji poprzednich Podprogramu POPŻ. Podjęto decyzję o wyborze oferenta na wykonawcę usługi, podpisaniu umowy i zleceniu przewozów w ramach ww. Programu.

Kryteria, które zadecydowały o wyborze:

  • cena za wykonanie usługi,
  • ładowność samochodu
  • wyposażenie samochodu w agregat chłodniczy.