Skip to main content

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego w dniu 22.03.2021r. naboru na firmę wykonawcę i dostawcę 1 200 szt. broszur w ramach realizowanego POPŻ Podprogram 2020 wpłynęło 9 ofert.

Wszystkie oferty spełniały wymogi i kryteria stawiane przez Bank Żywności w Chojnicach. Po rozpatrzeniu ofert Komisja Oceny Ofert wyłoniła wykonawcę usługi:

PHU Perfekt – Druk Agnieszka Łęgowik z Częstochowy

Kryteria, które zadecydowały o wyborze:

  • cena za wykonanie usługi,
  • termin realizacji usługi,