Skip to main content

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.05.2020r. Rozeznanie Rynku 1/2020/UM na zakup usługi transportowej, wpłynęły dwie ważne oferty.

Komisja Oceny Wniosków, po dokonaniu szczegółowej analizy, zaakceptowała obie oferty jako wzajemnie się uzupełniające. Wybrano oferty firm:

Firma Wielobranżowa Izabela Szatkowska z Inowrocławia oraz Firma Jar-Trans Jarosław Pertek z Jaromierza.

Kryterium decydującym, podczas dokonywania oceny i wyboru, była cena za wykonanie usługi, ładowność samochodu oraz fakt wyposażenia samochodu w agregat chłodniczy.

Województwo Pomorskie