Skip to main content

PODPROGRAM 2016

Podsumowanie dystrybucji żywności w ramach POPŻ Podprogram 2016

Podsumowanie POPŻ Podprogram 2016 – Działania Towarzyszące

 

Dzięki prowadzonym warsztatom możliwe było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, ale również integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Organizacje współpracujące z Bankiem Żywności w Chojnicach, realizowały w ramach Podprogramu 2016  cykliczne działania polegające m.in. na działaniach informacyjnych, wsparciu psychologicznym, spotkaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, uzależnieniom, spotkaniach integracyjnych, wykładach dotyczących zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności, warsztatach dla rodziców w zakresie wychowawczym, poradnictwie specjalistycznym logopedy, pediatry, pedagoga, spotkaniach z doradcą zawodowym, szkoleniach z pierwszej pomocy, wsparciu osób bezdomnych, prowadzeniu ogrzewalni, dostarczaniu artykułów higieny osobistej, poradnictwie socjalnym i prewencyjnym, zajęciach dotyczących higieny osobistej i higieny żywienia itp.