Podsumowanie warsztatów – miesiąc lipiec 2021r.

W lipcu 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 11 działań w formie spotkań on-line, indywidualnych rozmów telefonicznych o tematyce:

 1.  żywieniowo-dietetycznej – 6
 2. kulinarnej – 2

Dodatkowo 3 działania miały formę wydawniczą, gdzie w OPL-kach do uczestników Podprogramu trafił Poradnik o niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu.

W ww. działaniach udział wzięło łącznie  187 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 31.07.2021r. przeprowadzono łącznie 68 działań, z których skorzystało 479 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – miesiąc czerwiec 2021r.

W czerwcu 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 14 działań w formie spotkań on-line i indywidualnych rozmów telefonicznych o tematyce:

 •  żywieniowo-dietetycznej – 10
 • kulinarnej – 4

W ww. działaniach udział wzięły łącznie  73 osoby.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 30.06.2021r. przeprowadzono łącznie 57 działań, z których skorzystały 292 uprawnione osoby.

Podsumowanie warsztatów – miesiąc maj 2021r.

W maju 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 17 działań w formie spotkań on-line i indywidualnych rozmów telefonicznych o tematyce:

 •  żywieniowo-dietetycznej – 13
 • kulinarnej – 4

W ww. działaniach udział wzięło łącznie  130 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 31.05.2021r. przeprowadzono łącznie 43 działania, z których skorzystało 219 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – miesiąc kwiecień 2021r.

W kwietniu 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 4 działania w formie spotkań on-line:

 • warsztaty żywieniowo-dietetyczne – 4

W ww. działaniach udział wzięły łącznie  62 osoby.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki rozmowom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 30.04.2021r. przeprowadzono łącznie 26 działań, z których skorzystało 89 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – miesiąc marzec 2021r.

W marcu 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 3 działania w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych, w tym:

 • konsultacje żywieniowo-dietetyczne – 2
 • konsultacje kulinarne – 1

W ww. działaniach udział wzięły łącznie  3 osoby.

Celem prowadzonych rozmów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki rozmowom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 31.03.2021r. przeprowadzono łącznie 22 działania, z których skorzystało 27 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – miesiąc luty 2021r.

W miesiącu lutym 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 19 działań w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych, w tym:

 • konsultacje żywieniowo-dietetyczne – 18
 • konsultacje kulinarne – 1

W ww. działaniach udział wzięły łącznie  24 osoby.

Celem prowadzonych rozmów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki rozmowom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 28.02.2021r. przeprowadzono łącznie 19 działań, z których skorzystały 24 uprawnione osoby.