Skip to main content

W związku z realizacją projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym poszukujemy osób posiadających kwalifikacje                                                i doświadczenie do poprowadzenia:

  1. praktycznych warsztatów kulinarnych – 10 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;
  2. warsztatów dietetyczno-żywieniowych – 5 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;
  3. warsztatów z edukacji ekonomicznej – 6 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;
  4. warsztatów z niemarnowanie żywności- 5 warsztatów po 2 godziny zegarowe każdy;

Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2021 Plus, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Realizację warsztatów przewiduje się czerwiec-sierpień 2023 r.

Oferent musi być mobilny ponieważ teren realizacji to powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, bytowski, tucholski, świecki.

Zajęcia będą się odbywały w dni robocze w godzinach 8.00 – 19.00.

Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu, na który składa ofertę.

Zainteresowane osoby/firmy/organizacje prosimy o przesyłanie do dnia 14 czerwca 2023 r. do godz.15.00 ofert zawierających cenę brutto za wykonanie usługi wraz z załącznikami.

W przypadku osób fizycznych prosimy również o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowych informacji udzielamy:

e-mail: dt_bzchojnice@op.pl tel. 506 602 102,

 

Rozeznanie rynku trenerzy word

Informacja dotyczy rozstrzygnięcia, ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2023r., naboru osób/firm do przeprowadzenia: 

  1. praktycznych warsztatów kulinarnych (10 warsztatów) – cykl warsztatów nr 1 
  2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia (5 warsztatów) – cykl warsztatów nr 2  
  3. warsztatów z edukacji ekonomicznej (6 warsztatów) – cykl warsztatów nr 3  
  4. warsztatów z niemarnowania żywności (5 warsztatów) – cykl warsztatów nr 4 

Komisja Oceny Ofert informuje, iż złożono 5 ofert. 

Wybrano najkorzystniejsze oferty:  

cykl warsztatów nr 1 – Beata Tam, Kalisz.  

cykl warsztatów nr 2 – Ad-Rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska, Łódź; 

cykl warsztatów nr 3 – Dorota Adamiak – Kolat, Smug.  

cykl warsztatów nr 4- Jolanta Neyman, Charzykowy. 

Uzasadnienie wyboru:  

Cykl warsztatów nr 1 Beata Tam – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje). 

Cykl warsztatów nr 2 – Ad-Rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska-oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje). 

Cykl warsztatów nr 3 Dorota Adamiak-Kolat – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje). 

Cykl warsztatów nr 4 Jolanta Neyman – oferta spełniająca kryteria zawarte w ogłoszeniu (cena i doświadczenie/kwalifikacje). 

Leave a Reply