Rozeznanie rynku – plakaty, ulotki, identyfikatory