ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU – Rozeznanie Rynku nr 1/2022/UM