Skip to main content

W roku 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na zadanie pt.:

„Gra w niemarnowanie”. 

Zadanie realizowane jest w okresie od 01.04.2020r. do 15.12.2020r.

Ze względu na obecne okoliczności trzeba będzie z pewnością zweryfikować niektóre etapy jego realizacji. Na pewno jednak nie zrezygnujemy z celu, jaki nam przyświecał w dążeniu do pozyskania dofinansowania, tj. ograniczenia marnowania żywności na terenie naszego działania.

Dodatkowo otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie do zadania „Bezpieczni w działaniu”, dzięki któremu możemy zwiększyć bezpieczeństwo przekazywania żywności, wspierając również nasze organizacje partnerskie w środki ochrony osobistej i dezynfekcji.

Na ten cel otrzymaliśmy 10 000,00 zł. Zadanie zrealizowane zostanie do dnia 14.08.2020r.


Województwo Pomorskie