Skip to main content

Szkoła uczy i wychowuje, że jedzenie się szanuje

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Wojewody Pomorskiego możemy realizować kolejne pomysły na szerzenie mody na niemarnowanie. Bardzo chcielibyśmy, aby idea niemarnowania żywności stała się faktycznie modą, czymś z czego jesteśmy dumni i do czego dążymy. Nasze starania rozpoczynamy zatem już na etapie szkoły podstawowej. Jednym z działań naszego projektu jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach i stworzenie małych „jadłodzielni”. Zależy nam na tym, aby dzieci przynosząc do szkoły drugie śniadanie uszanowały ten posiłek i  jeżeli nie będą głodne będą mogły podzielić się nim z innymi uczniami. Do tego celu zaopatrzymy szkoły w specjalne witryny chłodnicze, aby zapewnić bezpieczeństwo i dzieciom i żywności. Na chwilę obecna do projektu zgłosiło się 11 szkół podstawowych, z których wybraliśmy dwie: Szkołę Podstawowa nr 5 im. J.H. Derdowskiego w Chojnicach oraz Szkołę Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie.

Wojewoda Pomorski