Skip to main content

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy realizację projektu współfinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego pn. ”Transport dobra”.
Do projektu poszukujemy 4 organizacji/instytucji działających na terenie województwa pomorskiego, skupiających w swoich szeregach seniorów.
W projekcie chcemy zaproponować 16 seniorom po dwie indywidualne konsultacje telefoniczne z dietetykiem.
Pierwsza rozmowa będzie miała na celu przeprowadzenie wywiadu żywieniowego
i zdrowotnego, ustalenie planu działania.
Druga rozmowa, to przeanalizowanie postępów, jeśli wystąpiły trudności w przestrzeganiu zaleceń to w miarę możliwości – zmodyfikowanie ich, odpowiedzi na pytania, dalsza edukacja żywieniowa.
Organizacje/instytucje, które przystąpią do udziału w projekcie będą miały za zadanie wytypowanie po 4 osoby, które najbardziej potrzebują takiego wsparcia ze względu na stan zdrowia i/lub status materialny. Osoby biorące udział w projekcie udzielą zgody na przekazanie imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu do wiadomości Banku Żywności i dietetyka w celu realizacji rozmów telefonicznych.
Innej formy zaangażowania dla organizacji nie przewidujemy.
O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń organizacji/instytucji.
Zachęcamy do udziału w projekcie.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu: Paulina Głąb tel. 506 602 102.

Adres mailowy: bz.chojnice@bankizywnosci.pl
Adres: Ul. Świętopełka 10, 89-600 Chojnice