Skip to main content

Na dzień 03.04.2019r. w zakresie POPŻ Podprogram 2018 Bank Żywności w Chojnicach współpracuje z 20 organizacjami partnerskimi. Wykaz organizacji w załączeniu.

Na dzień 11.01.2019r. w zakresie POPŻ Podprogram 2018 Bank Żywności w Chojnicach współpracuje z 20 organizacjami partnerskimi. Wykaz organizacji w załączeniu.

Wcześniejsze informacje na temat organizacji partnerskich zamieszczane były w zakładce POPŻ Podprogram 2018.