Skip to main content

Realizowane zadania w ramach finansowania zewnętrznego

W 2018r. zrealizowaliśmy:

1. Trzy planowane zbiórki żywności:

 • w marcu- Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • w październiku – Zbiórka Żywności dla Seniorów
 • w grudniu – Świąteczna Zbiórka Żywności

2. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

„Transport z pomocą”.

3. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Pomorskiego:

Wojewoda Pomorski

„Aktywizacja pomorskich organizacji seniorskich w obszarze walki z niedożywieniem”.

4. Dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Realizowane zadania

W 2017r. zrealizowaliśmy:

1. Trzy planowane zbiórki zbiórki żywności:

 • w marcu- Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • we wrześniu – Zbiórka Żywności dla dzieci
 • w grudniu – Świąteczna Zbiórka Żywności

Czwartą nieplanowaną – dla ofiar nawałnicy, która nawiedziła nasze tereny.

2. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

„Rozwój współpracy z dystrybutorami żywności oraz usprawnienie procesu dystrybucji do organizacji wspierającychi osoby potrzebujące z  terenu województwa pomorskiego”.

3. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Pomorskiego:

Wojewoda Pomorski

„Sztuka pomagania – świadoma służba ludziom. Organizacja pomocy żywnościowej dla osób najuboższych oraz ograniczanie skali ubóstwa na terenie województwa pomorskiego”.

4. Dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W 2016r. zrealizowaliśmy:

Trzy zbiórki zbiórki żywności:

 • w marcu- Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • we wrześniu – Zbiórka Żywności dla dzieci
 • w grudniu – Świąteczna Zbiórka Żywności

2. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

„Wspólnie zdziałamy więcej – pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców z  terenu województwa pomorskiego”.

 

3. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Pomorskiego:

 

Wojewoda Pomorski

„Pomoc nie jedno ma imię. Przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności i wzrost zaangażowania społecznego przedsiębiorców i dystrybutorów żywności na obszarze woj. pomorskiego”.

4. Dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W 2015r. zrealizowaliśmy:

1. Trzy zbiórki zbiórki żywności:

 • w marcu- Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • we wrześniu – Zbiórka Żywności dla dzieci
 • w grudniu – Świąteczna Zbiórka Żywności

2. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

„Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców na terenie min. 4 powiatów województwa pomorskiego”.

 

3. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Pomorskiego:

 

Wojewoda Pomorski

„Przeciwdziałanie ubóstwu i niedozywieniu mieszkańców Pomorza, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodzin wielodzietnych”.

4. Dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W 2014r. zrealizowaliśmy:

1. Trzy zbiórki zbiórki żywności:

 • w marcu- Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • w październiku – Zbiórka Żywności dla dzieci
 • w grudniu – Świąteczna Zbiórka Żywności

2. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

„Organizacja pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców na terenie min. 4 powiatów województwa pomorskiego”.

 

 

3. Projekt dofinansowany przez Wojewodę Pomorskiego:

 

Wojewoda Pomorski

„Zmniejszanie obszarów niedożywienia na terenie woj. pomorskiego poprzez pozyskiwanie nowych źródeł żywności”.

4. Dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2014 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

 

2013r. zrealizowaliśmy:

1. Program Pead2013

2. Trzy zbiórki zbiórki żywności:

 • w marcu- Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • we wrześniu – Zbiórka Żywności dla dzieci
 • w grudniu – Świąteczna Zbiórka Żywności

3.Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

„PomagaMY- organizacja pomocy żywnościowej dla osób najuboższych”.

 

 

4. Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

Kompetentny wolontariusz podstawą skutecznej organizacji. Cykl spotkań warsztatowo szkoleniowych.”

5. Projekt dofinansowany  przez Wojewodę Pomorskiego:

 

Wojewoda Pomorski

„Umożliwienie większego dostępu do pełnowartościowej żywności osobom najuboższym

z terenu woj. pomorskiego”

2012r. zrealizowaliśmy:

1. Program Pead 2012

2. Trzy zbiórki zbiórki żywności:

 • w marcu- Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • we wrześniu – Zbiórka Żywności „Podziel się Posiłkiem”
 • w grudniu – Świąteczna Zbiórka Żywności

3.Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

„Żyć godnie- organizacja pomocy żywnościowej dla osób najuboższych”.

4.Projekt dofinansowany przez Wojewodę Pomorskiego:

„Budowanie pokoleniowej świadomości na temat zdrowego odżywniania oraz umożliwienie większego dostępu do pełnowartościowej żywności osobom najuboższym”.

5. W miesiącu październiku 2012r. – Strajk Żywności.

2011 roku zrealizowaliśmy:

1. Program Pead 2011

Do końca kwietnia 2011r. Bank Żywności podpisał 22 umowy z organizacjami uprawnionymi do  przekazywania najuboższym artykułów z Programu Pead. Pomocą  żywnościową z Programu objętych zostało prawie 25 000 osób.

2. Dwie zbiórki żywności: 

we wrześniu -„Podziel się Posiłkiem”
w grudniu – „Świąteczna Zbiórka Żywności”

3. Projekt dofinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

„Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez  realizację działań zmierzających do zwiększenia dostępu do żywności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.”

4. Projekt dofinansowany z środków Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

„Zwiększenie świadomości na temat możliwości niemarnowania żywności z jednoczesnym zwiększeniem dostępu do żywności osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”.

W ramach zadania opracowano i przekazano współpracującym organizacjom folder zawierający m.in. przepisy na przygotowanie dań z artykułów pochodzących z Programu PEAD.

2010 roku zrealizowaliśmy:

1. Program Pead 2010 

W tym roku Bank Żywności w Chojnicach podpisał 20 umów o współpracy w ramach realizacji Programu. Umowy podpisane są z organizacjami przekazującymi pomoc żywnościową do 22 900 osób kwalifikujących się do udziału w Programie.

2. Dwa projekty dofinansowane z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: 

(1) Zmniejszanie obszarów niedożywienia poprzez niesienie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz realizacja Programu Pead 2010.
(2) Kształtowanie pozytywnych postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz inicjowanie działań zaradczych poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy, w tym zakresie, dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Dwie zbiórki żywności: 

(1) we wrześniu – „Podziel się Posiłkiem”
(2) w grudniu – „Świąteczną Zbiórkę Żywności”.

W dniach od 31 maja 2010 do 11 czerwca 2010r. zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta Chojnice oraz Promocją Regionu Chojnickiego sp. z o.o. zbiórkę publiczną dla ofiar powodzi, dzięki której przekazaliśmy na teren miasta Sandomierza ponad 4,7 tony żywności, środków chemicznych i artykułów przemysłowych.