Skip to main content

Informujemy, że funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Banku Żywności w Chojnicach pełni Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko. Dane kontaktowe: iodo_bz@rt-net.pl, tel. 601 375 416

Jesteśmy organizacją pozarządową działająca w tzw. III sektorze, powołaną do życia pod koniec 2000 r. Od roku 2004 jesteśmy organizacją pożytku publicznego, a od czerwca 2006 r. członkiem Federacji Polskich Banków Żywności.

Naszą misją jest zapobieganie marnotrawieniu żywności, zmniejszanie obszarów niedożywienia, łagodzenie skutków ubóstwa. Misję tę realizujemy m.in. poprzez pozyskiwanie żywności od producentów i nieodpłatne przekazywanie jej organizacjom zajmującym się pomocą osobom najuboższym. Żywność, którą w ten sposób pozyskujemy jest żywnością pełnowartościową (dbamy o jej prawidłowy transport i przechowywanie), najczęściej z krótkim terminem przydatności (zapobiegamy utylizacji żywności wspierając nią jednocześnie osoby, które na nią czekają).

Organizujemy również zbiórki żywności. Dary zebrane podczas zbiórek trafiają m.in. do domów dziecka, szkół oraz innych instytucji wspierających osoby najuboższe.

W 2010 r. podjęliśmy pierwsze próby poszerzenia zakresu naszej działalności o realizację zadań, które również wynikają z naszego statutu. Rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego dla dzieci przybliżającego im zagadnienia: ubóstwa, wykluczenia społecznego, możliwości ograniczania ww. zjawisk oraz bardzo nurtującego nas problemu związanego z marnowaniem żywności.

W 2011 r. kontynuowaliśmy nasze działania na większym obszarze, dla szerszego grona osób.

Z roku na rok realizujemy coraz więcej pomysłów przy ogromnym udziale finansowym naszych samorządów, przede wszystkim zaś dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Wojewody Pomorskiego. Korzystamy również z takich środków zewnętrznych jak FIO, środki z MRPiPS oraz od darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych.

Pracami naszej organizacji kieruje Zarząd w składzie:

1. Arseniusz Finster – Prezes Zarządu
2. Paweł Gibczyński -Wiceprezes Zarządu
3. Wojciech Kallas – członek
4. Joanna Główczewska – członek

Nad prawidłowością całokształtu działalności czuwa Komisja Rewizyjna w składzie:

Jacek Janusz - Przewodniczący,
Jerzy Górny - zastępca Przewodniczącego,
Magdalena Brodnicka - Sekretarz,
Nasi członkowie:
Na dzień 31.12.2021 r. członkami naszej organizacji było 21 jednostek samorządowych
1. Miasto Chojnice
2. Gmina Chojnice
3. Gmina Cekcyn
4. Miasto i Gmina Czersk
5. Gmina Człuchów
6. Powiat Człuchów
7. Miasto i Gmina Debrzno
8. Gmina Konarzyny
9. Gmina Lubiewo
10. Powiat Sępólno Krajeńskie
11. Powiat Tuchola
12. Miasto i Gmina Tuchola
13. Gmina Bukowiec
14. Gmina Lipnica
15. Miasto Bytów
16. Gmina Koczała
17. Gmina Przechlewo
18. Miasto i Gmina Czarne
19. Gmina Kęsowo
20. Gmina Rzeczenica
21. Miasto Człuchów

oraz
trzy organizacje pozarządowe:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Chojnice
2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną o/Chojnice
3. Stowarzyszenie „Kaszubska Nadzieja” z Kościerzyny