Skip to main content

Aktualizacja wykazu organizacji współpracujących w zakresie POPŻ Podprogram 2019 – na dzień 20.05.2020r. – lista OPL


W związku z zaistniała sytuacją zwiększyła nam się liczba organizacji współpracujących w zakresie POPŻ Podprogram 2019. Na początek kwietnia 2020r. mieliśmy podpisane umowy (lub porozumienia) z 24 organizacjami, ale to nie koniec. W załączniku znajdziecie Państwo listę organizacji współpracujących z nami w Podprogramie 2019 zaktualizowaną na dzień 22.04.2020r.


Wykaz organizacji współpracujących wraz z danymi adresowymi wg stanu na dzień 02.03.2020r. – w załączniku.