Podsumowanie warsztatów – miesiąc marzec 2021r.

W marcu 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 3 działania w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych, w tym:

 • konsultacje żywieniowo-dietetyczne – 2
 • konsultacje kulinarne – 1

W ww. działaniach udział wzięły łącznie  3 osoby.

Celem prowadzonych rozmów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki rozmowom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 31.03.2021r. przeprowadzono łącznie 22 działania, z których skorzystało 27 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – miesiąc luty 2021r.

W miesiącu lutym 2021, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2020 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 19 działań w formie indywidualnych konsultacji telefonicznych, w tym:

 • konsultacje żywieniowo-dietetyczne – 18
 • konsultacje kulinarne – 1

W ww. działaniach udział wzięły łącznie  24 osoby.

Celem prowadzonych rozmów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki rozmowom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2020 do dnia 28.02.2021r. przeprowadzono łącznie 19 działań, z których skorzystały 24 uprawnione osoby.