Skip to main content

Podsumowanie warsztatów – sierpień 2020r.


W sierpniu 2020r. zrealizowaliśmy na terenie Gminy Człuchów oraz Gminy Dziemiany ostatnie 4 warsztaty – tym razem z edukacji dotyczącej przeciwdziałania marnowaniu żywności. w warsztatach udział wzięło 11 osób. Podczas warsztatów nadal utrzymujemy niewielkie grupy uczestników ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszystkich osób zaangażowanych w nasze spotkania.

Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne sposoby na zagospodarowanie produktów z Programu POPŻ, ale nie tylko, uczyli się i dzielili wiedza w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania smacznych potraw, a także utrwalili zasady właściwego gospodarowania żywnością.

Od początku Podprogramu 2019 przeprowadziliśmy 114 warsztatów, w których udział wzięło 889 osób.

Podsumowanie warsztatów – lipiec 2020r.


W miesiącu lipcu 2020r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2019 , 29 warsztatów, w tym: warsztaty kulinarne – 6, warsztaty żywieniowo – dietetyczne – 8, program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności – 8, edukacji ekonomicznej – 7. W ww. spotkaniach wzięło udział 115 osób. Od początku Podprogramu 2019 przeprowadziliśmy 110 warsztatów, w których udział wzięło 878 osób. Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne sposoby na zagospodarowanie produktów z Programu POPŻ. Uczyli się i dzielili wiedzą w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania smacznych potraw i utrwalali zasady prawidłowego postępowania z żywnością. Warsztaty żywieniowo-dietetycznym dały uczestnikom szansę na indywidualne konsultacje z dietetyczką i omówienie wyników z analizatora wagi. Na warsztatach z edukacji ekonomicznej uczestnicy skupili się na poznaniu metod, technik i zasad zarządzaniu czasem i jak nowe umiejętności wykorzystać w życiu codziennym.

Podsumowanie warsztatów – czerwiec 2020r.


W miesiącu czerwcu 2020r. zrealizowaliśmy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2019 , 29 warsztatów, w tym: warsztaty kulinarne – 8, warsztaty żywieniowo – dietetyczne – 15, program edukacyjny dotyczący przeciwdziałania marnowaniu żywności – 6. W ww. spotkaniach wzięło udział 136 osób. Od początku Podprogramu 2019 przeprowadziliśmy 81 warsztatów, w których udział wzięły 763 osoby. Celem warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy podczas warsztatów kulinarnych poznawali nowe, smaczne sposoby na zagospodarowanie produktów z Programu POPŻ, ale nie tylko, uczyli się i dzielili wiedza w zakresie zdrowego, ale i niedrogiego przyrządzania smacznych potraw a także utrwalili zasady właściwego gospodarowania żywnością.

Podsumowanie warsztatów – maj 2020r.


W maju wróciliśmy do realizacji warsztatów na nowych zasadach. Ze względów bezpieczeństwa w każdym warsztacie może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

W maju 2020, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2019 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 15 warsztatów, w tym: • warsztaty kulinarne – 9 • warsztaty żywieniowo-dietetyczne – 6. W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 71 osób. Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ, • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.: • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej, • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów, • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe) Od początku Podprogramu 2019 do dnia 31.05.2020r. przeprowadzono łącznie 52 warsztaty, z których skorzystało 627 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – marzec 2020r.


W miesiącu marcu 2020, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2019 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 4 warsztaty żywieniowo-dietetyczne, w których wzięłoudział 57 osób. Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.: potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów, znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Nasze działania w połowie miesiąca przerwały przez obostrzenia związane z rozwojem epidemii koronawirusa.

Od początku Podprogramu 2019 do dnia 31.03.2020r. przeprowadzono łącznie 37 warsztatów, z których skorzystało 556 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – luty 2020r.


W miesiącu lutym 2020, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2019 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 1 warsztatów, w tym: • warsztaty kulinarne – 13 • warsztaty żywieniowo-dietetyczne – 4. W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 231 osób. Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ, • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.: • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej, • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów, • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe) Od początku Podprogramu 2019 do dnia 29.02.2020r. przeprowadzono łącznie 33 warsztatów, z których skorzystało 499 uprawnionych osób.

Podsumowanie warsztatów – styczeń 2020r.


W miesiącu styczniu 2020, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2019 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 16 warsztatów, w tym: • warsztaty kulinarne – 13 • warsztaty żywieniowo-dietetyczne – 3. W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 268 osób. Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.: • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ, • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia, Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.: • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej, • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów, • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe) Od początku Podprogramu 2019 do dnia 31.01.2020r. przeprowadzono łącznie 16 warsztatów, z których skorzystało 268 uprawnionych osób.