Skip to main content

Harmonogram działań towarzyszących:

 

 

MAJ 2023 – BRAK DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH,

 

CZERWIEC 2023

harmonogram_czerwiec 2023

W czerwcu 2023 r. rozpoczęliśmy realizację warsztatów w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2021Plus.

W czerwcu 2023 r. zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 4 działania w formie stacjonarnej o tematyce:

 • Program edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowanie żywności –4

W ww. działaniach udział wzięło łącznie 70 osób. Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
 • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych,
 • znają różnicę w określeniu terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.

LIPIEC 2023

harmonogram warsztatów lipiec

SIERPIEŃ 2023

Harmonogram Warsztatów w ramach Działań Towarzyszących

 

 

PODSUMOWANIE:

W lipcu 2023 r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 16 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

 • żywieniowo-dietetycznej – 4
 • kulinarnej – 6
 • edukacji ekonomicznej – 6

W ww. działaniach udział wzięło łącznie 223 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • Pokazanie jak porównywać ceny i podejmować świadome decyzje zakupowe oraz jak dochodzić swoich praw, gdy kupiony produkt okazuje się wadliwy

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym.

Od początku Podprogramu 2021 Plus do dnia 31.07.2023 r. przeprowadzono łącznie 20 działań, z których skorzystały 293 uprawnione osoby.

W sierpniu 2023 r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 6 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

· żywieniowo-dietetycznej – 1

· kulinarnej – 4

· program edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowanie żywności – 1

W ww. działaniach udział wzięło łącznie 77 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

· Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

· Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

· uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,

· zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych.

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

· znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),

· potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,

· poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym.

· potrafią wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych,

· znają różnicę w określeniu terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Od początku Podprogramu 2021 Plus do dnia 31.08.2023 r. przeprowadzono łącznie 26 działań, z których skorzystały 370 uprawnione osoby.

 

 

Wrzesień

 

warsztaty wrzesień

 

We wrześniu 2023 r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 1 działanie w formie stacjonarnej o tematyce:

 • edukacji ekonomicznej – 1

W ww. działaniu udział wzięło łącznie 25 osób.

Celem prowadzonego warsztatu było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Pokazanie jak porównywać ceny i podejmować świadome decyzje zakupowe oraz jak dochodzić swoich praw, gdy kupiony produkt okazuje się wadliwy,
 • Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu,

Dzięki ww. warsztatowi uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym.

PODSUMOWANIE:

W ramach Podprogramu 2021 Plus realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej.

W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 27 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło 395 osób.

Rodzaje warsztatów:

· kulinarne – 10 spotkań dla 122 uczestników,

· żywieniowo-dietetyczne – 5 spotkań dla 79 uczestników,

· niemarnowanie żywności – 5 spotkań dla 83 uczestników,

· edukacja finansowa – 7 spotkań dla 111 uczestników,