Podsumowanie półrocza działań w ramach POPŻ Podprogram 2017