Skip to main content

Przydatne linki:

1. Federacja Polskich Banków Żywności –www.bankizywnosci.pl

2. Portal organizacji pozarządowych-www.ngo.pl

3. MPiPS Departament Pożytku Publicznego –www.pozytek.gov.pl

4. ARR- www.arr.gov.pl 

Aktualny statut

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE:

2022 R.:

1. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Wprowadzeniedosprawozdaniafinansowego

Informacjadodatkowa

2. Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozd merytor_Zarządu_ za rok 2022_

…………………………………………………………………………………………………………………

2021 r.

1. Finansowe

2.Informacja dodatkowa

3. Sprawozdanie merytoryczne

2020 r.

1. Finansowe

2. Informacja dodatkowa

3. Merytoryczne

2019 r.

  1. Finansowe
  2. Informacja dodatkowa
  3. Sprawozdanie merytoryczne

2018 r.

  1. Finansowe

2016 r.

1. Finansowe

2. Merytoryczne

2015 r.

1. Finansowe

2. Finansowe cd.

3. Merytoryczne

2014 r.

1. Finansowe

2. Merytoryczne