Linki

POPŻ Podprogram 2017

Wniosek weryfikujący OPL

Aktualne Wytyczne IZ (POPŻ )

 

POPŻ Podprogram 2016

Wniosek weryfikujący OPL

Aktualne Wytyczne IZ (POPŻ )

 

Przydatne linki:

1. Federacja Polskich Banków Żywności –www.bankizywnosci.pl

2. Portal organizacji pozarządowych-www.ngo.pl

3. MPiPS Departament Pożytku Publicznego –www.pozytek.gov.pl

4. ARR- www.arr.gov.pl 

 

Aktualny statut

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE:

2016r.

1. Finansowe

2. Merytoryczne

2015r.

1. Finansowe

2. Finansowe cd.

3. Merytoryczne

2014r.

1. Finansowe

2. Merytoryczne