Skip to main content

Według stanu na 21.04.2021r. Bank Żywności w Chojnicach realizuje umowy w ramach POPŻ Podprogram 2020 z 23 organizacjami i instytucjami. Wykaz OPL wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w załączniku.

Według stanu na 03.02.2021r. Bank Żywności w Chojnicach podpisał umowy na realizację POPŻ Podprogram 2020 z 23 organizacjami i instytucjami. Wykaz OPL wraz z danymi teleadresowymi znajduje się w załączniku.