W miesiącu październiku, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów, w tym:

  1. warsztaty kulinarne – 4
  2. warsztaty żywieniowo-dietetyczne -6

W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 176 osób.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
  • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

  • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
  • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
  • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2018 do dnia 31.10.2018r. przeprowadzono łącznie 10 warsztatów, z których skorzystało 176 uprawnionych osób.