W miesiącu grudniu 2018r., w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 2 warsztaty, w tym:

W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 29 osób.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,    

Od początku Podprogramu 2018 do dnia 31.12.2018r. przeprowadzono łącznie 30 warsztatów, z których skorzystało 500 uprawnionych osób. _______________________________________________________________________________

W miesiącu listopadzie 2018r., w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 18 warsztatów, w tym:

 1. warsztaty kulinarne – 8
 2. warsztaty żywieniowo-dietetyczne – 10

W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 295 osób.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2018 do dnia 30.11.2018r. przeprowadzono łącznie 28 warsztatów, z których skorzystało 471 uprawnionych osób.

W miesiącu październiku, w ramach środków towarzyszących PO PŻ Podprogram 2018 zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 warsztatów, w tym:

 1. warsztaty kulinarne – 4
 2. warsztaty żywieniowo-dietetyczne -6

W ww. spotkaniach udział wzięło łącznie 176 osób.

Celem prowadzonych warsztatów było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,

Dzięki warsztatom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów,
 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe)

Od początku Podprogramu 2018 do dnia 31.10.2018r. przeprowadzono łącznie 10 warsztatów, z których skorzystało 176 uprawnionych osób.