Skip to main content

Podprogram 2021

LUTY

W lutym 2022r  rozpoczęliśmy realizację warsztatów w ramach środków towarzyszących POPŻ Podprogram 2021.

W tym podprogramie wróciliśmy do realizacji działań w formie stacjonarnej jednak ze względów bezpieczeństwa na warsztaty zapraszamy mniejszą liczbę uczestników. Było miło porozmawiać z naszymi odbiorcami osobiście, a nie tylko telefonicznie lub poprzez połączenie z komputera.

W lutym 2022r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 8 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

 • żywieniowo-dietetycznej – 8

W ww. działaniach udział wzięło łącznie  48 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,
 • Omówienie zasad zdrowego odżywiania, potrzeb żywieniowych, żywienia w różnych chorobach.

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • zapoznali się z zasadami dokonywania zdrowych wyborów,
 • wiedzą jak skomponować jadłospis uwzględniający potrzeby żywieniowe dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Od początku Podprogramu 2021 do dnia 28.02.2022r. przeprowadzono łącznie 8 działań, z których skorzystało 48 uprawnionych osób.

MARZEC

W marcu 2022r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

 • żywieniowo-dietetycznej – 4
 • kulinarnej – 6

W ww. działaniach udział wzięło łącznie  118 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Od początku Podprogramu 2021 do dnia 31.03.2022r. przeprowadzono łącznie 18 działań, z których skorzystało 166 uprawnionych osób.

KWIECIEŃ

W kwietniu 2022r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 10 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

 • żywieniowo-dietetycznej – 4
 • kulinarnej – 6

W ww. działaniach udział wzięło łącznie  127 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Od początku Podprogramu 2021 do dnia 30.04.2022r. przeprowadzono łącznie 28 działań, z których skorzystało 293 uprawnione osoby.

MAJ

W maju 2022r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 8 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

 • żywieniowo-dietetycznej – 2
 • kulinarnej – 6

Dodatkowo 1 działanie miało formę wydawniczą, gdzie w OPL-kach do uczestników Podprogramu trafił Poradnik o niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu.

W ww. działaniach udział wzięły łącznie 104 osoby.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Od początku Podprogramu 2021 do dnia 31.05.2022r. przeprowadzono łącznie 37 działań, z których skorzystało 397 uprawnionych osób.

CZERWIEC

W maju 2022r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 8 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

 • żywieniowo-dietetycznej – 2
 • kulinarnej – 6

Dodatkowo 1 działanie miało formę wydawniczą, gdzie w OPL-kach do uczestników Podprogramu trafił Poradnik o niemarnowaniu, oszczędzaniu i zdrowym odżywianiu.

W ww. działaniach udział wzięły łącznie 104 osoby.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
 • Wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej POPŻ,

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

 • znają podstawowe zasady zdrowego żywienia oraz potrafią przeanalizować sposób żywienia swojej rodziny (w tym zweryfikować i wyeliminować złe nawyki żywieniowe),
 • potrafią efektywniej wykorzystać produkty otrzymywane w ramach pomocy żywnościowej,
 • potrafią przygotować smaczne i pożywne posiłki z zastosowaniem ww. produktów.

Od początku Podprogramu 2021 do dnia 31.05.2022r. przeprowadzono łącznie 37 działań, z których skorzystało 397 uprawnionych osób.