Skip to main content

Kolejna edycja mechanizmu: Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców

Kolejna edycja mechanizmu Wycofywania Owoców i Warzyw, wprowadzona po nałożeniu na Polskę embarga, ruszyła. Bank Żywności w Chojnicach również będzie brał w niej udział. Celem nadrzędnym dla Banku Żywności jest to, by nie marnowały  się owoce i warzywa produkowane przez polskich sadowników oraz zapewnienie podopiecznym naszych organizacji różnorodnej i zdrowej żywności.

Mechanizm WOW jest jednak – od zawsze – obwarowany przepisami, których należy przestrzegać począwszy od producenta skończywszy na odbiorcy końcowym. W związku z tym nie każdy może otrzymać tą drogą owoce lub warzywa, jednak podopieczni naszych organizacji z pewnością skorzystają z jego dobrodziejstw.

Poniżej załączamy linki do przepisów obowiązujących wszystkie strony mechanizmu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, a w razie wątpliwości do kontaktu z Bankiem Żywności w Chojnicach (tel. kontaktowy 52 397 49 02).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.12.2017r.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 20.04.2017r.

Zasady dla uczestników mechanizmu