Obchody Światowego Dnia Żywności w pełnym słońcu!

By | Niemarnowanie żywności
Nasze obchody Światowego Dnia Żywności przypadającego na 16 października rozpoczęliśmy dzisiaj w pełnym słońcu i z radością na twarzach. Zaprosiliśmy młodzież z Technikum  nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, aby z tej okazji podjęli się razem z nami przesortowania i zapakowania żywności dla trzech organizacji współpracujących z Bankiem Żywności w Chojnicach. W sumie przygotowano paczki dla 109 osób. Najważniejsze zaś jest to, że każdy mógł zobaczyć jaka żywność i w jakiej ilości uległaby zmarnowaniu, gdyby nie dzisiejsza praca tych młodych ludzi, ale po kolei:

Najpierw przyjechał do nas transport z żywnością odebraną z Bydgoszczy ze sklepu Makro Cash and Carry Polska S.A.
Następnie trzeba było opracować plan działania i zakomunikować go wszystkim;
Kolejną czynnością było sortowanie i przygotowanie żywności do zapakowania w oczekujące już na to z niecierpliwością reklamówki;
Małe zdjęcie jako przerywnik od pracy;
Załadunek gotowych paczek na samochód Banku Żywności w Chojnicach;
Przejazd do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chojnicach;
No i najwspanialsze – praca w roli tych, którzy mogą obdarowywać;

Światowy Dzień Żywności 16.10.2018r.

By | Niemarnowanie żywności

Światowy Dzień Żywności ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie.

Bank Żywności w Chojnicach planuje obchody Światowego Dnia Żywności przez dwa dni – 17 października,  kiedy to zaproszona młodzież będzie mogła współuczestniczyć w ratowaniu żywności i obdarowywaniu nią osób potrzebujących oraz 18 października poprzez organizację wycieczki edukacyjnej dla dzieci z TPD o/Chojnice do sadu jednego z lokalnych przedsiębiorców. Naszym celem jest zobrazowanie dzieciom i młodzieży ile pracy, energii i pieniędzy pochłania wyprodukowanie owoców i innej żywności, które później widzą na półkach sklepowych, jak również pokazanie skutków ekologicznych marnowania takiej żywności.

Już wkrótce Zbiórka Żywności w wydaniu specjalnym!

By | Zbiórki Żywności

Pod koniec miesiąca października przewidzieliśmy specjalną zbiórkę dedykowaną osobom starszym, samotnym, chorym. Udało nam się zaangażować w naszą akcję także samych seniorów, tak więc nie tylko młodzież, dzieci, ale przede wszystkim sami seniorzy chcą okazywać sobie nawzajem wsparcie. Cóż piękniejszego mogliby zrobić?! Zapraszamy dołączcie do nas w dniach 26.10-27.10.2018r.

Zbieramy żywność w kilkunastu sklepach. Lista sklepów już wkrótce będzie dostępna na naszej stronie.

Poszukiwana firma transportowa

By | Projekty, Urząd Marszałkowski

Przewóz ładunków (artykuły żywnościowe) do 3,5 tony.

W związku z intensywnym pozyskiem żywności z sieci handlowych, koniecznością sprawnej dystrybucji i zachowania łańcucha chłodniczego pilnie poszukujemy firmy wykonującej przewozy na trasie Bydgoszcz  – Chojnice. W celu uzyskania większej ilości szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 52 397 49 02 lub 509 214 374 .

Projekt „Aktywizacja pomorskich organizacji seniorskich w walce z niedożywieniem”

By | Projekty, Wojewoda Pomorski

Już drugi miesiąc trwają nasze spotkania z seniorami. Dotąd odbyliśmy trzy – dwa w  Chojnicach, jedno w Bytowie, przed nami trzy kolejne – Brusy, Sierpowo, Bytów. W dotychczasowych spotkaniach wzięło udział 61 seniorów. Jaki jest cel naszego projektu? Najważniejsze jest dla nas, aby seniorzy zaangażowali się w działalność społeczną, zachęcamy ich do udziału w zbiórkach żywności, do wzajemnego pomagania sobie i tym osobom starszym, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a nie korzystają z żadnych form pomocy. Podczas naszych spotkań przekazujemy bardzo praktyczne i konkretne informacje na temat  zbiórek i innych działań Banku Żywności w Chojnicach, jak również dajemy możliwość pogłębienia wiedzy związanej z odżywianiem osób starszych. Rozmowy z dietetykiem są bardzo ważne dla podnoszenia naszej świadomości w zakresie prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków. Przedstawiciel jednej z prężnie działających organizacji emeryckich opowiada o swoich doświadczeniach ze zbiórek żywności i współpracy z naszym Bankiem, dodatkowo przedstawicielka ośrodka pomocy społecznej omawia możliwości szukania pomocy dla osób starszych z punktu widzenia pomocy społecznej. Takie spotkania przy kawie, kanapkach i cieście nie tylko budują pozytywne relacje, pozwalają także zaczerpnąć wiedzy i dzielić się swoim doświadczeniem. Spotkania są ważne zarówno dla ich adresatów, jak i dla nas pracowników Banku. Dzięki nim możemy poznać potrzeby a nieraz i  problemy, z którymi borykają się osoby starsze, próbować im zaradzić albo chociaż wesprzeć ciepłym słowem.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Pomorskiego.

Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy Rozeznania rynku 1/2018/ZŻ z dnia 21.09.2018r.

By | Zbiórki Żywności

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszone dnia 21.09.2018r. Rozeznanie Rynku nr 1/2018/ZŻ  na zakup 400 szt. identyfikatorów,  50 szt. plakatów oraz 28 000 szt. ulotek –  wpłynęło 6 ofert. Po przeprowadzonej analizie wyłoniono wykonawcę zadania:

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy.

Podczas dokonywania wyboru kierowano się najkorzystniejszą ceną oraz terminem realizacji zamówienia.

Rozeznanie Rynku – długopisy, notesy

By | Bez kategorii

W związku z koniecznością dokonania zakupów związanych z prowadzeniem warsztatów, w ramach realizacji działań towarzyszących dystrybucji żywności w POPŻ Podprogram 2018, dokonuje się Rozeznania Rynku 3/2018/DT na zakup 1 500 szt. długopisów z nadrukiem oraz 800 szt. bloczków format A5.

Szczegóły znajdziecie Państwo  w zakładce POPŻ Podprogram 2018.

Rozeznanie Rynku – Broszury

By | POPŻ

W związku z koniecznością dokonania zakupów związanych z prowadzeniem warsztatów, w ramach realizacji działań towarzyszących dystrybucji żywności w POPŻ Podprogram 2018, dokonuje się Rozeznania Rynku 2/2018/DT na zakup 1400 szt. broszur.

Szczegóły znajdziecie Państwo  w zakładce POPŻ Podprogram 2018.

Rozeznanie rynku na edukatorów

By | POPŻ

Jeżeli posiadasz doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia warsztatów kulinarnych, dietetyczno-żywieniowych lub edukacji ekonomicznej zapraszamy do zakładki POPŻ Podprogram 2018. Aktualnie prowadzimy nabór na wykonawców usługi polegającej na  prowadzeniu warsztatów praktycznych dla podopiecznych naszych organizacji.