Skip to main content

W związku z realizacją zadania pn. „Zebrać więcej” współfinansowanego przez Wojewodę Pomorskiego zapraszamy do składania ofert na wydruk i dostawę ulotek oraz wlepek.

ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU – Rozeznanie Rynku nr 1/2022/UW

Informujemy, że w wyniku umieszczonego na naszej stronie internetowej Rozeznania Rynku nr 1/2022/UW dotyczącego wyłonienia firmy na wydruk i dostawę materiałów do projektu „Zebrać więcej” wpłynęło 7 ofert.
Po rozpatrzeniu ofert wybrano 1 wykonawcę:

F.U.H. „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, Biskupiec.