Skip to main content

W sierpniu 2022r zrealizowano, na rzecz osób najbardziej potrzebujących 6 działań w formie stacjonarnej o tematyce:

  • edukacji ekonomicznej – 4
  • program edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności – 2

W ww. działaniach udział wzięło łącznie 67 osób.

Celem prowadzonych działań było wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

  • Pokazanie jak porównywać ceny i podejmować świadome decyzje zakupowe oraz jak dochodzić swoich praw, gdy kupiony produkt okazuje się wadliwy,
  • Zapoznanie ze sposobem kalkulowania przychodów i wydatków na podstawie własnego gospodarstwa domowego, pozwalających na właściwe gospodarowanie środkami finansowymi w ramach dostępnego budżetu,
  • uświadomienie prawidłowego postępowania z żywnością podczas zakupów, przechowywania w domu w celu niemarnowania żywności,
  • zapoznanie uczestników ze sposobami przechowywania żywności i jej przygotowywania w celu ograniczenia straty wartości odżywczych

Dzięki ww. działaniom uczestnicy nabyli szereg nowych umiejętności, m.in.:

  • poznali nowe sposoby na wprowadzanie oszczędności w swoim gospodarstwie domowym.
  • potrafią wskazać jakie błędy popełniali przed i w trakcie zakupów, które przyczyniały się do marnowania produktów spożywczych
  • znają różnicę w określeniu terminów przydatności do spożycia produktów spożywczych.

Od początku Podprogramu 2021 do dnia 31.08.2022r. przeprowadzono łącznie 56 działań, z których skorzystały 690 uprawnione osoby.

Leave a Reply