Zbiórki Żywności

Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy Rozeznania rynku nr 2/2018/ZŻ z dnia 31.10.2018r.

By 9 listopada 2018 No Comments

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszone dnia 31.10.2018r. Rozeznanie Rynku nr 2/2018/ZŻ  na zakup 100 000 szt.  ulotek –  wpłynęło 12 ofert. Po przeprowadzonej analizie wyłoniono wykonawcę zadania:

SHORT MEDIA Adam Szort, Chojnice

Podczas dokonywania wyboru kierowano się najkorzystniejszą ceną oraz terminem realizacji zamówienia.