Skip to main content

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji kolejnego Podprogramu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021. W związku z tym zapraszamy organizacje, które na co dzień zajmują się pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej do zapoznania się z wytycznymi opublikowanymi na stronie MRiPS określającymi m.in. wymagania dla organizacji partnerskich biorących udział w realizacji POPŻ. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem (tel. 52 397 49 02, email: bz.chojnice@bankizywnosci.pl), jeżeli chcielibyście pełnić rolę organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) i nieść pomoc na terenie swojego działania. W załączeniu publikujemy wniosek weryfikujący, który każda potencjalna OPL powinna złożyć w naszym biurze (ul. Świętopełka 10, 89-620 Chojnice) najpóźniej do dnia 10.12.2021r. Na podstawie złożonego wniosku oraz w oparciu o możliwości Banku Żywności w Chojnicach w zakresie objęcia pomocą wskazanej liczby osób potrzebujących podjęta zostanie decyzja o tym, czy organizacja zostanie zakwalifikowana do Programu. Lista organizacji zakwalifikowanych, z którymi podpisane zostaną umowy na dystrybucję żywności i realizację działań towarzyszących opublikowana zostanie na naszej stronie internetowej najpóźniej na początku stycznia 2022r.

Wniosek weryfikujący

Wytyczne POPŻ Podprogram 2021