Skip to main content

Realizacja Projektu „Szkoła uczy i wychowuje, że jedzenie się szanuje”

W naszym projekcie „Szkoła uczy i wychowuje, że jedzenie się szanuje” mamy już przygotowane prawie wszystko. Zakupione dwie lodówki, które już funkcjonują w szkołach w Debrznie i Kłodawie. Wybrani i „naznaczeni” specjalnymi koszulkami „Ratowników żywności” wolontariusze zostali zaopatrzeni we wszystkie konieczne środki czystości, higieny i pojemniki i innego typu opakowania zapewniające bezpieczeństwo przechowywania żywności. Przeprowadziliśmy 11 warsztatów przybliżających ideę niemarnowania żywności, odpowiedniego obchodzenia się z żywnością i elementami zdrowego odżywiania, jak również szerzenia idei ekologicznego myślenia, w których udział wzięło aż 267 uczniów szkół podstawowych z Debrzna i Kłodawy. Nasz pomysł zarówno na niemarnowanie żywności w postaci dzielenia się żywnością, jak i warsztaty, które częściowo poprzez zabawę, miały nakreślić dzieciom problem związany ze skalą marnotrawstwa, udziałem w marnowaniu żywności nas samych i możliwością oraz umiejętnością zapobiegania zjawisku, spotkały się ze szczerym entuzjazmem ze strony dzieci i nauczycieli. Mamy nadzieję, że ziarno przez nas zasiane wyda obfity plon!

Wojewoda Pomorski