Skip to main content

Niniejszym zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów:

1. dietetyczno-żywieniowych – 5 warsztatów /2h zegarowe każdy.

Wydatek będzie realizowany w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym Podprogram 2021 Plus –

Wytyczne do Programu dostępne pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Przeprowadzenie praktycznych warsztatów dla osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2021 Plus, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Realizację warsztatów przewiduje się czerwiec-sierpień 2023 r.

Oferent musi być mobilny ponieważ teren realizacji to powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski, bytowski, tucholski, świecki.

Zajęcia będą się odbywały w dni robocze w godzinach 8.00 – 19.00.

Oferent musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz w zakresie tematyki prowadzonego warsztatu, na który składa ofertę.

Zainteresowane osoby/firmy/organizacje prosimy o przesyłanie do dnia 25 czerwca 2023 r. do godz.23.59 ofert zawierających cenę brutto za wykonanie usługi wraz z załącznikami.

W przypadku osób fizycznych prosimy również o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowych informacji udzielamy:

e-mail: dt_bzchojnice@op.pl tel. 506 602 102,

Poniżej link do pobrania dokumentacji:

Leave a Reply