Skip to main content

Rozeznanie rynku na edukatorów

Jeżeli posiadasz doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w realizacji działań na rzecz włączenia społecznego oraz odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia warsztatów kulinarnych, dietetyczno-żywieniowych lub edukacji ekonomicznej zapraszamy do zakładki POPŻ Podprogram 2018. Aktualnie prowadzimy nabór na wykonawców usługi polegającej na  prowadzeniu warsztatów praktycznych dla podopiecznych naszych organizacji.