Skip to main content

Światowy Dzień Żywności 16.10.2018r.

By 15 października 2018No Comments

Światowy Dzień Żywności ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem jest pogłębianie świadomości społecznej na temat globalnych problemów żywnościowych oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i ubóstwem, którą można podjąć na lokalnym gruncie.

Bank Żywności w Chojnicach planuje obchody Światowego Dnia Żywności przez dwa dni – 17 października,  kiedy to zaproszona młodzież będzie mogła współuczestniczyć w ratowaniu żywności i obdarowywaniu nią osób potrzebujących oraz 18 października poprzez organizację wycieczki edukacyjnej dla dzieci z TPD o/Chojnice do sadu jednego z lokalnych przedsiębiorców. Naszym celem jest zobrazowanie dzieciom i młodzieży ile pracy, energii i pieniędzy pochłania wyprodukowanie owoców i innej żywności, które później widzą na półkach sklepowych, jak również pokazanie skutków ekologicznych marnowania takiej żywności.