Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach

Działamy w obszarze walki z marnotrawstwem żywności, pomocy osobom najbardziej potrzebującym oraz edukacji w zakresie prawidłowego i ekonomicznego gospodarowania żywnością. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego - nasz numer KRS 0000061910.

 

Naszą misją jest zapobieganie marnotrawieniu żywności.

zmniejszanie obszarów niedożywienia, łagodzenie skutków ubóstwa.Misję tę realizujemy m.in. poprzez pozyskiwanie żywności od producentów i nieodpłatne przekazywanie jej organizacjom zajmującym się pomocą osobom najuboższym.

 

Organizujemy zbiórki żywności.

Zbiórki żywności to jedno z zadań, które realizujemy od początku naszej działalności, dlatego pewnie jesteśmy kojarzeni głównie z nimi. Zbiórki to przede wszystkim źródło żywności dla osób potrzebujących, ale również lekcja wrażliwości, cierpliwości i wzajemnego szacunku.