Stowarzyszenie Bank Żywności w Chojnicach

Twój 1% daje nam morze możliwości w ratowaniu żywności! Organizacja Pożytku Publicznego - nasz numer KRS 0000061910.

 

Naszą misją jest zapobieganie marnotrawieniu żywności.

zmniejszanie obszarów niedożywienia, łagodzenie skutków ubóstwa.Misję tę realizujemy m.in. poprzez pozyskiwanie żywności od producentów i nieodpłatne przekazywanie jej organizacjom zajmującym się pomocą osobom najuboższym.

 

Organizujemy zbiórki żywności.

Zbiórki żywności to jedno z zadań, które realizujemy od początku naszej działalności, dlatego pewnie jesteśmy kojarzeni głównie z nimi. Zbiórki to przede wszystkim źródło żywności dla osób potrzebujących, ale również lekcja wrażliwości, cierpliwości i wzajemnego szacunku.

 

Twój 1% to dla nas szansa na poprawę jakości życia wielu osób.

Dzieląc się z nami 1% swojego podatku zwiększasz nasze szanse na niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, pomagasz nam też uratować więcej żywności. KRS 0000061910 Ratujmy to, co naprawdę ważne!