Skip to main content

Informacja dotyczy rozstrzygnięcia, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2021r., naboru osób/firm do przeprowadzenia:

  1. praktycznych warsztatów kulinarnych (45 warsztatów) – cykl warsztatów nr 1
  2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia (45 warsztaty) – cykl warsztatów nr 2
  3. warsztatów z edukacji ekonomicznej (13 warsztatów) – cykl warsztatów nr 3

Komisja Oceny Ofert informuje, iż złożono 6 ofert. Po dokonaniu gruntownej oceny wybrano 4 najkorzystniejsze oferty:

cykl warsztatów nr 1 – „Dietetyczna Babeczka” Kinga Chmara, Chojnice; „Master Jaga” Jagoda Metlicka, Człuchów; Beata Tam, Kalisz.

cykl warsztatów nr 2 – „Dietetyczna Babeczka” Kinga Chmara, Chojnice; „Master Jaga” Jagoda Metlicka, Człuchów.

cykl warsztatów nr 3 – Dorota Adamiak – Kolat, Smug.

Uzasadnienie wyboru.

Podstawowe kryterium oceny stanowiły: cena i kwalifikacje oferentów. Szczegóły związane z dokonanym wyborem dostępne są w protokole Komisji Oceny Ofert znajdującym się w siedzibie Banku Żywności w Chojnicach.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym