Skip to main content

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego w dniu 24.05.2021r. naboru firmy transportowej do projektu „Innowacyjne formy pomocy świadczonej przez Bank Żywności w Chojnicach” współfinansowanego przez Województwo Pomorskie wpłynęły 3 oferty.

Po rozpatrzeniu ofert wyłoniono 2 wykonawców:

Firma Wielobranżowa Izabela Szatkowska, Inowrocław

Jar-Trans Jarosław Pertek, Jaromierz

Firma Wielobranżowa Izabela Szatkowska zaoferowała najniższą cenę za transporty na wybranych trasach (artykułów niewymagających warunków chłodniczych).

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków przewozu dla artykułów wymagających warunków chłodniczych przyjęto również, uzupełniająco, ofertę Firmy Jar-Trans Jarosław Pertek w zakresie przewozu żywności wymagających transportu w warunkach chłodniczych.

Województwo Pomorskie