Skip to main content

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego w dniu 19.07.2021r. naboru firmy wykonawcy broszury edukacyjnej do projektu „Innowacyjne formy pomocy świadczonej przez Bank Żywności w Chojnicach” współfinansowanego ze środków Województwa Pomorskiego, wpłynęło 19 ofert.

Wszystkie oferty zostały złożone poprawnie. Po rozpatrzeniu ofert wyłoniono wykonawcę usługi:

PHU Europartners Mirosław Dudek, Tychy

Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę za wykonanie usługi.

Województwo Pomorskie
Województwo Pomorskie