Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy Rozeznania rynku 1/2018/ZŻ z dnia 21.09.2018r.

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszone dnia 21.09.2018r. Rozeznanie Rynku nr 1/2018/ZŻ  na zakup 400 szt. identyfikatorów,  50 szt. plakatów oraz 28 000 szt. ulotek –  wpłynęło 6 ofert. Po przeprowadzonej analizie wyłoniono wykonawcę zadania:

F.H.U. Europartners Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy.

Podczas dokonywania wyboru kierowano się najkorzystniejszą ceną oraz terminem realizacji zamówienia.