Zbiórki Żywności

Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy Rozeznania rynku 1/2018/ZŻ z dnia 21.09.2018r.