Skip to main content

Projekt „Aktywizacja pomorskich organizacji seniorskich w walce z niedożywieniem”

Już drugi miesiąc trwają nasze spotkania z seniorami. Dotąd odbyliśmy trzy – dwa w  Chojnicach, jedno w Bytowie, przed nami trzy kolejne – Brusy, Sierpowo, Bytów. W dotychczasowych spotkaniach wzięło udział 61 seniorów. Jaki jest cel naszego projektu? Najważniejsze jest dla nas, aby seniorzy zaangażowali się w działalność społeczną, zachęcamy ich do udziału w zbiórkach żywności, do wzajemnego pomagania sobie i tym osobom starszym, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a nie korzystają z żadnych form pomocy. Podczas naszych spotkań przekazujemy bardzo praktyczne i konkretne informacje na temat  zbiórek i innych działań Banku Żywności w Chojnicach, jak również dajemy możliwość pogłębienia wiedzy związanej z odżywianiem osób starszych. Rozmowy z dietetykiem są bardzo ważne dla podnoszenia naszej świadomości w zakresie prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków. Przedstawiciel jednej z prężnie działających organizacji emeryckich opowiada o swoich doświadczeniach ze zbiórek żywności i współpracy z naszym Bankiem, dodatkowo przedstawicielka ośrodka pomocy społecznej omawia możliwości szukania pomocy dla osób starszych z punktu widzenia pomocy społecznej. Takie spotkania przy kawie, kanapkach i cieście nie tylko budują pozytywne relacje, pozwalają także zaczerpnąć wiedzy i dzielić się swoim doświadczeniem. Spotkania są ważne zarówno dla ich adresatów, jak i dla nas pracowników Banku. Dzięki nim możemy poznać potrzeby a nieraz i  problemy, z którymi borykają się osoby starsze, próbować im zaradzić albo chociaż wesprzeć ciepłym słowem.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewody Pomorskiego.