ProjektyUrząd Marszałkowski

Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy Rozeznania Rynku nr 1/2019/UM z dnia 07.05.2019r.

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.05.2019r. Rozeznanie Rynku 1/2019/UM na zakup usługi transportowej, wpłynęły dwie ważne oferty. Komisja Oceny Wniosków, po dokonaniu szczegółowej analizy, dokonała wyboru jednego z oferentów:

Firma Wielobranżowa Izabela Szatkowska z Inowrocławia

Kryterium decydującym podczas dokonywania oceny i wyboru była cena za wykonanie usługi.

Województwo Pomorskie