Skip to main content

Współpraca

 W realizacji naszej misji wspierają nas przede wszystkim nasi członkowie, samorządy niebędące członkami, ludzie dobrej woli, wolontariusze oraz Federacja Polskich Banków Żywności.

Dzięki wsparciu FPBŻ mogliśmy m.in. realizować Program PEAD (FPBŻ jest jedną z organizacji akredytowanych przez MPiPS do realizacji Programu), jak również obecnie realizowany POPŻ.  Federacja wspiera nas merytorycznie, organizuje szkolenia, pomaga nam przy organizacji zbiórek żywności, pozysku żywności od  niektórych producentów, wspiera programem magazynowym wspólnym dla wszystkich banków żywności zrzeszonych w FPBŻ.

W procesie dystrybucji współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domami dziecka, szkołami i innymi placówkami zainteresowanymi współpracą z naszą organizacją.

W procesie pozysku nawiązujemy kontakty z producentami i dystrybutorami żywności lokalnymi, jak i z terenu całego kraju. W ostatnim czasie mocno zintensyfikowaliśmy współpracę ze sklepami wielkopowierzchniowymi od których odbieramy żywność z 1-2 dniowym terminem przydatności do spożycia. Na ratowaniu takiej żywności zależy nam najbardziej.

Od początku nałożenia embarga na producentów polskich owoców i warzyw współpracujemy z lokalnymi sadownikami, jak również czasem z sadownikami z odległych zakątków Polski przekazując podopiecznym naszych organizacji jabłka, śliwki, marchew w ramach tzw. mechanizmu WOW.